fbpx

1.    Postanowienia § 5 ust. 2 – 9 dotyczą wyłącznie konsumentów.

2.    Klient będący konsumentem może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podawania przyczyny.

3.    Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części; polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez oznaczony czas – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy,

b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

4.    Wykonanie obowiązku informacyjnego przez Sprzedawcę sprawia, że art. 29 ustawy o prawach konsumenta nie znajduje zastosowania.

5.     Konsumet może odstąpić od umowy, wyłącznie składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik numer 1 do niniejszego regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

6.    Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

7.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, a Sprzedawca zachowuje prawo do potrącenia z kwoty zwrotu kwotę, jaką uzna za właściwą, o jaką obniżyła się wartość produktu.

8.     Skutkiem odstąpienia od umowy jest uznanie, że do zawarcia umowy nigdy nie doszło. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

9.    Do kwestii, związanych z konsumenckim prawem odstąpienia od umowy, nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Ustawy o prawach konsumenta.

10.W przypadku, gdy drugą stroną umowy sprzedaży jest inny przedsiębiorca, Sprzedawca wyłącza prawa Klienta do odstąpienia od umowy.

 

Formularz odstąpienia od umowy ->